stock-photo-55580776-senior-man-sitting-on-a-wheelchair-with-home-caregiverIndividuele begeleiding (Maatwerkvoorziening Ondersteuning Zelfstandig Leven).

Wij bieden individuele begeleiding aan huis, zodat u ook wanneer u niet meer geheel zelfstandig bent, in uw vertrouwde (thuis)omgeving kunt blijven wonen. Individuele begeleiding houdt in dat we u helpen met het organiseren en structureren van de dagelijkse activiteiten. Dit kan op talloze manieren en zal worden ingevuld afhankelijk van wat u als cliënt, familielid en/of mantelzorger verlangt.

Zo kunnen we u bijvoorbeeld helpen bij de communicatie met andere hulpverleners en officiële instanties. Als dat nodig is, kunnen we begeleiden bij contacten leggen met de fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige of huisarts. Ook kunnen we u van dienst zijn bij het regelen van administratieve zaken. Misschien heeft u behoefte aan zingeving. Het is eveneens mogelijk om onze hulp te vragen bij het verwerken van verdriet of het tegengaan van gevoelens van eenzaamheid of verveling.

stock-photo-56875652-senior-people-playing-chessDagbesteding (Ondersteuning Maatschappelijke Deelname)

Voor ouderen die ondersteuning nodig hebben bij het doen van maatschappelijke activiteiten en het aangaan van sociale contacten organiseren wij activiteiten in groepsverband. Deze activiteiten hebben het doel om mensen met elkaar te verbinden en daarnaast creativiteit, zelfredzaamheid en het denkvermogen te stimuleren. De dagbesteding is tevens bedoeld om de mantelzorger te ontlasten.

Wij bieden zeer gevarieerde activiteiten aan, uiteenlopend van gezelspellen als bingo, sjoelen, rummikub en kaartspelletjes, tot wandelen, sportactiviteiten, excursies, praatgroepen, muzikale en andere kunstzinnige activiteiten, en koken. Tijdens de dagbesteding wordt in een huiselijke sfeer gezamenlijk gegeten.

De dagbesteding vindt plaats in de Ontmoetingskerk te Hengelo op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur. Als u vervoer van en naar de locatie wenst, kunnen wij daar eventueel voor zorgen. Om een beeld te schetsen hoe de dagbesteding verloopt, verwijs ik u naar ‘binnenkijken bij Oriant’, wat u kunt vinden onder het kopje nieuws.

stock-photo-19827227-devoted-care-and-assistancePersoonlijke verzorging

Wanneer u niet meer geheel in staat bent uzelf te verzorgen, helpen wij u hierbij graag. Daartoe bieden wij lichaamsgebonden zorg, zoals wassen, aankleden, mondzorg en andere persoonlijke hygiënezorg.

Wij zorgen voor een vaste, vertrouwde hulpverlener die op vooraf afgesproken dagen en tijdstippen bij u langskomt.

Voor Oriant Jeugd verwijs ik u door naar de website  http://www.oriantjeugd.nl

Kwaliteit van zorg

Onze zorg is van hoogstaande kwaliteit. Omdat we een kleinschalige organisatie zijn, kunnen we onze cliënten persoonlijke zorg bieden en zorg- en activiteitenprogramma’s op flexibele wijze inrichten. Onze medewerkers en vrijwilligers beheersen diverse talen (onder andere Nederlands, Arabisch, Assyrisch en Turks).

Andere werkprincipes die wij hanteren zijn:

  • het creëren een veilige en vertrouwde omgeving met voldoende toezicht en faciliteiten
  • het voorzien in een ruim aanbod aan activiteiten en lekkere, gevarieerde en gezonde maaltijden
  • deskundigheid, expertise en punctualiteit van de medewerkers
  • een gestroomlijnde samenwerking met andere hulpverlenende instanties in de regio
  • het stimuleren van de eigen regie van de cliënt
  • aandacht voor diversiteit en multiculturaliteit
  • het betrekken van familie en mantelzorgers bij beslissingen en activiteiten
  • het coachen van vrijwilligers en mantelzorgers
  • het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid in de zorg

Financieringswijze

Individuele begeleiding en dagbesteding zijn maatwerk voorzieningen die vergoed worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om in aanmerking te komen moet u een indicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Zij helpen u bij de aanvraag. Indien u hierbij begeleiding nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar een helpende hand.

Persoonlijke verzorging aan huis maakt onderdeel uit van de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico. Voor een indicatie hiervan kunt u contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Voor het PGB of particuliere zorg kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons over de kosten.

Na het intakegesprek bij Oriant wordt er binnen vijf werkdagen zorg aangeboden. Zowel voor jeugd GGZ als ouderenzorg is er geen wachttijd.

Klachtenregeling

Klik hier om onze klachtenregeling voor onze cliënten te bekijken.