Algemene informatie

Algemene informatie

Oriant zorg biedt conform Wmo, Wlz en PGB volgens NZA vastgestelde tarieven.


Oriant zorg heeft een zorg- en dienstverleningsovereenkomst waarin de bepalingen en derechten en plichten voor beide partijen staan omschreven.

 

Wij werken met een zorgleefplan en hebben per cliënt een afsprakenoverzicht, waardoor het voor een ieder duidelijk is wat de gemaakte afspraken zijn.  

 

AGB code Wmo: 98103215
AGB code Wlz: 75753687

 

K.v.K. nummer 71605665