De cliëntenraad

De cliëntenraad

Wij vinden dat ieder mens waardevol is. Wij bieden  hiervoor een prettige dagbesteding en cliëntgerichte zorg en welzijn, waarbij iedereen zich welkom, gehoord en thuis voelt. Door de inzet van de cliëntenraad zijn de cliënten nauw betrokken en hebben zij medezeggenschap.


De cliëntenraad van Oriant zorg heeft een onafhankelijke voorzitter en bestaat uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers uit heel Oriant zorg. Zij vergaderen met de Raad van Bestuur over vragen rondom kwaliteit, cliënttevredenheid, aanpassingen in de wetgeving, wijzigingen in de organisatie en de dagbesteding.