Eigen bijdrage en aanvullende diensten

Eigen bijdrage

Voor het ontvangen van zorg vanuit de Wmo, Wlz of uw zorgverzekering moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage voor de Wmo is vanaf 2020 een vast tarief van € 19,- per maand. De rekening hiervan ontvangt u van het CAK.

De hoogte van uw eigen bijdrage voor het ontvangen van Wlz is afhankelijk van uw leeftijd, gezinsinkomen en gezinssamenstelling. Het CAK stuurt u hiervan de rekening. Tot slot is een eigen bijdrage voor de zorgverzekering afhankelijk van het zorgproduct en uw afgesloten verzekering.

 

Voor meer informatie over het CAK verwijzen wij u graag door naar de website www.hetcak.nl.

 

Heeft u een Wlz indicatie in de vorm van modulair pakket thuis, dan berekent het CAK een eigen bijdrage die gebaseerd is op uw inkomen. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK.

Aanvullende diensten

Oriant Zorg biedt tevens een extra dienstverlening aan in de vorm van een verlengde dagopvang van 16:00 uur tot 17:30 uur. Bij voldoende animo, namelijk minimaal 5 deelnemers, zullen wij dit laten doorgaan. De kosten hiervan zijn  € 22,50 per persoon.


Extra ondersteuning

Oriant zorg werkt nauw samen met externe expertise, zoals een ergotherapeut of fysiotherapeut. Door deze samenwerking krijgt de cliënt extra ondersteuning waar nodig op het gebied van wonen, bewegen en leven in eigen omgeving.