Indicatie aanvragen

Indicatie aanvragen

Om gebruik te maken van ons zorgaanbod heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wmo) . U kunt uw hulpvragen neerleggen bij het Zorgloket van uw gemeente. Hieruit wordt een onderzoek gestart en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een Wmo-indicatie. Indien deze niet van toepassing is, kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via https://www.ciz.nl/. Wilt u toch liever in overleg met ons, samen kijken naar de mogelijkheden voor een indicatie aanvraag, dan kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag.