klachten zorgportaal

Klachtenregeling voor cliënten

 
Als zorgaanbieder zijn wij verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Wij hanteren hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. 

Bent u ontevreden over de zorgverlening dan kunt u via het het zorgportaal een klacht indienen. De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, vindt u hieronder.

Wilt u een klacht indienen over ons? Neem dan de volgende stappen:

  1. Bespreek altijd eerst de onvrede of klacht met ons
  2. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
  3. Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in