Kwaliteit

Kwaliteit van de zorg

 

 

Oriant Zorg heeft het PREZO keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg behaald.

 

Doordat wij een kleinschalige organisatie zijn, kunnen we onze cliënten persoonlijke zorg bieden en zorg- en activiteitenprogramma’s op flexibele wijze inrichten. Onze medewerkers en vrijwilligers beheersen diverse talen (onder andere Nederlands, Arabisch, Assyrisch en Turks).

 

 

Om de kwaliteit van zorg te meten en  waarborgen maakt Oriant zorg gebruik van:

 • ervaringen en waarderingen van cliënten;
 • zelfevaluaties door medewerkers; en
 • een jaarlijkse  audit dat uitgevoerd wordt door een extern keurmerkinstituut op basis van het kwaliteitssysteem PREZO.
 

Andere werkprincipes die Oriant zorg hanteert zijn:

 • het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving met voldoende toezicht en faciliteiten
 • het voorzien in een ruim aanbod aan activiteiten en lekkere, gevarieerde en gezonde maaltijden
 • deskundigheid, expertise en punctualiteit van medewerkers
 • een gestroomlijnde samenwerking met andere hulpverlenende instanties in de regio
 • het stimuleren van de eigen regie van de cliënt
 • aandacht voor diversiteit en cultuur
 • het betrekken van familie en mantelzorgers bij beslissingen en activiteiten
 • het coachen van vrijwilligers en mantelzorgers
 • het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid in de zorg