Oprichter

Jennifer Hanna

Jennifer heeft Gezondheid en Leven gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2013 actief in de zorg. Jennifer zet zich graag in voor cliënten die tot een etnische minderheid behoren en zorgbehoevende zijn. Jennifer heeft veel ervaring met verschillende achtergronden uit het Midden-Oosten. Naast haar werkzaamheden in de zorg richt Jennifer zich tevens op de Twentse burgers die niet actief meedoen in de samenleving door hen te stimuleren om deel te nemen aan de vrijblijvende activiteiten die Oriant Zorg aanbiedt. Jennifer richt zich hiermee voornamelijk op de slogan “Samen voor beter”. 

Stefanie Hanna

Stefanie heeft rechten en maatschappelijke dienstverlening gestudeerd in respectievelijk Enschede en Amsterdam. Stefanie heeft jarenlange ervaring in de zorg en houdt zich voornamelijk bezig met de jeugdzorg. Stefanie is van mening dat ieder mens recht heeft op gelijke kansen en zet zich derhalve graag in om de kansen van haar doelgroep te benutten. Stefanie krijgt veel energie van de dankbaarheid en de uiteindelijke zelfredzaamheid van haar doelgroep. Ook zet Stefanie zich optimaal in voor het belang van ouderen met een beperking. Door de combinatie tussen jeugd en ouderen en de jarenlange ervaring is Stefanie van mening dat Oriant Zorg een uitstekende thuiszorgorganisatie is die in de behoefte kan voorzien van al haar cliënten.