Oprichter

Jennifer Hanna

Jennifer heeft Gezondheid en Leven gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2013 actief in de zorg. Jennifer zet zich graag in voor cliënten die tot een etnische minderheid behoren en zorgbehoevende zijn. Jennifer heeft veel ervaring met verschillende achtergronden uit het Midden-Oosten. Naast haar werkzaamheden in de zorg richt Jennifer zich tevens op de Twentse burgers die niet actief meedoen in de samenleving door hen te stimuleren om deel te nemen aan de vrijblijvende activiteiten die Oriant Zorg aanbiedt. Jennifer richt zich hiermee voornamelijk op de slogan “Samen voor beter”.