Over ons

Oriant Zorg
Oriant Zorg is een kleinschalige thuiszorgorganisatie die met veel liefde en toewijding oudere mensen helpt in hun zorgbehoefte. Bij Oriant Zorg staat de mens voorop. Samen met u kijken wij welke zorg het beste bij u past en aansluit bij uw wensen. Wij vinden het belangrijk om te achterhalen wat u zelf nog kunt en hoe we uw zelfredzaamheid kunnen stimuleren en verbeteren. Een persoonlijke benadering is daarbij erg belangrijk. Niet voor niets kan de naam Oriant Zorg vrij worden vertaald als ‘gastvrijheid’ en ‘diversiteit’. Ons streven is dat alle cliënten, ongeacht cultuur, levensovertuiging, talenten en beperkingen, zich thuis voelen bij ons en kunnen floreren. Uw kwaliteit van leven staat bij ons centraal..
Missie

Onze missie is om mensen met een beperking, chronische psychische problemen of psychosociale problemen ondersteuning aan te bieden in alle vormen van begeleiding. Wij hebben een kleinschalige dagbesteding waar cliënten zich kunnen ontwikkelen door te werken aan individuele behoeften, die betrekking hebben op zelfredzaamheid en participatie. Het doel van deze maatwerkvoorziening is om cliënten de mogelijkheid te bieden om in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen.

 

 

Door middel van  kleinschalige zorg en door het aanstellen van een vast aanspreekpunt voor cliënten waarbij minder personeelswisselingen worden doorgevoerd, kunnen wij een vertrouwde omgeving, meer rust en meer zekerheid aanbieden. Hierdoor is meer tijd en aandacht voor de cliënt en wordt een sterkere band opgebouwd met de betreffende begeleider(s).

Visie

Onze visie is eenvoudig en krachtig:


‘Elk mens is uniek, waardevol en heeft recht op zelfregie’. 


Eigen waarden, wensen en behoeftes worden meegenomen in de zorgvraag. Door samen in gesprek te gaan en goed naar uw verhaal te luisteren, krijgen wij inzicht in wat u echt belangrijk vindt. Hierbij zijn familie, kennissen, vrijwilligers en/of mantelzorgers derhalve ook nauw betrokken bij de zorg(aanvraag). Tevens worden onze lokale samenwerkingspartners nauw betrokken bij de zorg(aanvraag) om de dienstverlening te kunnen optimaliseren. Onze slogan luidt derhalve: ‘Samen voor betere zorg’.


Enkele kernwaarden zijn onder andere:
Aandacht, Betrouwbaar, Creatief, Compassie, Flexibiliteit, Gastvrij, Liefdevol, Plezier, Professioneel, Respect, Ruimdenkend, Sociale Kwaliteit, Trots en Uniek.