Privacy Protocol

Privacy Protocol van Oriant zorg B.V.

 
 
Inleiding
 

Het privacyreglement is van toepassing op de gehele verwerking van alle gegevens betreffend de deelnemer binnen de organisatie Oriant zorg B.V.

In dit reglement is ook opgenomen het waarborgen van een deelnemergerichte omgeving bij het ondersteunen van zelfstandig leven of een persoonlijk gesprek.

 

 

Doel
 

Het doel van het reglement is uitleg te geven van de verwerking van deelnemersgegevens binnen de organisatie Oriant zorg B.V.. En het waarborgen van privacy bij begeleiding, ondersteuning, persoonlijke hygiëne of een persoonlijk gesprek.

 

 

Regels voor het verwerken en bewaren van gegevens

 

Alle persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en bewaard. Dossiers worden bewaard in een afgesloten kast en zijn digitaal in beheer onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende.

De leidinggevende en begeleiders zijn verantwoordelijk voor de naleving van de beveiligingsmaatregelen.

  • De toestemming van deelnemer en/of vertegenwoordiger is vereist bij de hem betreffende gegevensverwerking.
  • Gegevens die elders zijn verkregen worden aan betrokkene en/of vertegenwoordiger meegedeeld op het moment van vastlegging.
  • Persoonsgegevens betreffend de gezondheid van een deelnemer kunnen aan derden worden verstrekt (gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening) die betrokken zijn bij de cliënt. Voor alle betrokkenen is geheimhouding verplicht.
  • De deelnemer en/of vertegenwoordiger heeft inspraak om persoonsgegevens te wijzigen of te veranderen.
  • De zorggegevens worden 15 jaar bewaard.
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het verwerken van de doeleinden (begeleidingsplan).

Toezien op privacy bij begeleiding, ondersteuning, persoonlijke hygiëne of een persoonlijk gesprek

  • Bij toiletgang of verschonen van deelnemers wordt gelet op de privacy van de deelnemer door dit in een afgeschermde ruimte te doen.
  • Wil de deelnemer een gesprek onder 4 ogen dan wordt er in de naast gelegen ruimte gesproken, buiten het gehoor van derden. Dit geld ook vanuit het oogpunt van de begeleiding. Bij persoonlijke zaken wordt de deelnemer apart gesproken buiten gehoor afstand van derden

 

 

Klachten

 

Al de deelnemer en/of vertegenwoordiger van mening is dat het reglement niet wordt nageleefd kan hij/zij in dialoog met de betrokkene of leidinggevende, biedt dit geen oplossing dan kan de deelnemer en/of vertegenwoordiger zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Zie klachtenregeling.