Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als u een probleem of klacht heeft en/of ergens mee zit dan kunt u praten met een cliëntvertrouwenspersoon. Een cliëntvertrouwenspersoon luistert goed, geeft informatie en helpt mee met het bedenken van een oplossing.

 

De cliëntvertrouwenspersoon helpt u ook als u wilt klagen over bejegening of begeleiding van de ontvangen zorg. De cliëntvertrouwenspersoon onderzoekt met u de mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen. Daarnaast heeft de cliëntvertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. Ook familieleden, vrienden en andere betrokkenen kunnen namens een cliënt of patiënt een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon.

 

Onafhankelijk

De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van Oriant Zorg en werkt onafhankelijk. In het geval van een conflict mag u onafhankelijke bemiddeling verwachten. Komt u niet tot een goede oplossing, dan kan de cliëntvertrouwenspersoon u helpen om een formele klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris.

 

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon mevrouw D. van Dongen. Zij is bereikbaar op 06 – 45 70 6979. Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur